pátek 1. ledna 2010

Jiří David, TY NEJSI JÁ TY

Jiří David
Ty nejsi já ty

Chřipková epidemie si bohužel vybírá hlava nehlava intelektuál neintelektuál a tak se stalo že výjimečně opatřím obrázky doprovodným textem já, Luděk Rathouský, správce galerie a externí pedagog v rámci níže zmíněného ateliéru. Nebudu se proto uchylovat k přílišným názorovým interpretacím a pokusím se zůstat u strohého popisu.
Jiří David se představil na domácí půdě , neboť pro ty, co to nevědí, Galerie 207 sídlí v ateliéru intermediálních konfrontací, jehož vedoucím Jiří je. Jako mnozí již etablovaní umělci před ním i on využil příležitosti a jakoby se sklonil s podanou rukou ke svým studentům, vystavil 26 let starý cyklus figurálních kreseb na balícím papíře z prvního ročníku Akademie výtvarných umění v Praze . Většina měla adjustované okraje a malé razítko AVU.
V opozici této invazi minulosti byl velkými hřebíky přibit na stěně odkaz do minulosti ještě dávnější. Notoricky známý plakát pravěké rodiny od Zdeňka Buriána ze kterého paprskovitě vybíhaly fixou nakreslené linie zakončené vždy nějakým nejasným předmětem. Kolečkem s čárkou, čtverečkem s něčím atp. Přímo proti vchodu u paty zdi ležel sedmdesáticentimetrový dřevěný díl ze slepého rámu, přičemž číslo sedmdesát bylo vypáleno pájkou. Ta volně ležela vedle. Na soklu skoro uprostřed místnosti stál vcelku nenápadný objekt, poskládaný z plastikové průhledné krabice od svíček, ve které na víku od barvy stála svíčka ve tvaru andělíčka v umělohmotném obalu . Uvnitř krom voskové figurky byla ještě červená tekutina. Celé to bylo upatlané od lepidla, které mělo obě půlky umělohmotné schránky držet pohromadě a tím uvnitř udržet i tekutinu.
V galerii nebyl žádný další text ani odkaz.
Na vernisáži Jiří David uvedl přítomné na stopu čtení výstavy a poodhalil důvody vzniku výstavy. Pamatuji si z toho, že ty kresby jsou fakt staré a že většina studentů je mladší než ty kresby, a že ten akademický dril nebyl úplně na škodu. Pak vyprávěl příběh, jak se mu zdálo, co v té dvěstěsedmičce má vystavit, jak to bude vypadat, a že tam mají být tekutiny. Krev, slzy, sperma a dceřino mateřské mléko a že to mělo být patetické, ale ne zase tak moc a proto původní zdání redukoval na jednodušší objekt který obsahuje pouze krev a jeho sperma. Obrázek pravěké rodiny má odkazovat k nejvyšší Jiřího hodnotě, do které na přední místo patří rodina. Název výstavy, Ty nejsi já ty, chtěl Jiří David osvětlit ve čtvrtek na diskusi, na které jsem kvůli nemoci nebyl přítomen.

Tolik pokus o autentické zpřístupnění výstavy.
Luděk Rathouský

Žádné komentáře: