úterý 1. března 2011

Barbora Fastrová

Barbora Fastrová

Po Peteru Fabovi a Štěpánu Pechovi se v Galerii 207 představil další zástupce ateliéru fotografie, studentka třetího ročníku Barbora Fastrová.

Vystavila zde čtyři fotografie a jednu instalaci. První fotografie, umístěná vedle vchodu do galerie, se konceptem i řešením lišila od ostatních. Fastrová vyfotografovala zarámovanou fotografii rozpadlé zdi. Koncept fotografie fotografie samozřejmě není nový, ale kompozice Fastrové divákovu pozornost zaujala.

Na fotografiiích uvnitř galerie hrálo hlavní roli téma přírody, respektive zachycení jejích detailů. Fastrová zachycuje přírodní děje během času, v jejich rytmu, bez člověka. Fotografuje rostliny obepínající zdi, haldy hlíny a kamení, sněhové hroudy. Jevy, jejichž proměnu okem neregistrujeme, pokud je po nekonečně dlouhý okamžik upřeně nepozorujeme či je nezachycujeme objektivem fotoaparátu jako Barbora Fastrová.

Několik málo prací, které autorka představila na prezentaci (malý počet prací je pro studenty fotografie podle mého názoru již téměř pravidlem), nám těžko může stačit k tomu, abychom si udělali obrázek o uměleckém uvažování a směřování její tvorby. Fastrová zřejmě nebude dravou konceptuální či montážní fotografkou, ale umělkyní hledající jistou lyriku a poetiku v obyčejných věcech.

Kateřina Štroblováinstalace, ulomená větev, cca 30cm
fotografie, formát A4

fotografie, formát A4

fotografie, formát A4

fotografie, formát A4

celkový pohled

fotografie instalovaná vně galerie, formát A4

autorka u svého díla

Žádné komentáře: