úterý 19. dubna 2011

Matěj Smetana

Matěj Smetana

Jarní úklid

Matěj Smetana představuje v rámci současné mladé scény v Čechách poměrně ojedinělý příklad umělce. Ojedinělý hned v několika směrech. Umění, které Matěj Smetana vytváří, se vyznačuje především naprostou obyčejností, všedním a téměř až dětským pohledem na svět kolem sebe v tom nejryzejším smyslu slova. Dalším charakteristickým rysem v jeho tvorbě je doslova vědecká přesnost jak v zakotvení tvorby, tak ve formální preciznosti a důsledném uvažování. Zájem Matěje Smetany vyvěrá například z napětí v otázkách realizovatelnosti předmětu nebo také vytvoření možnosti vyčerpatelnosti jeho možností. Pro výstavu v galerii 207 zvolil Matěj Smetana poměrně standardní instalaci police „pracovního stolu“ s několika různými artefakty a nástroji, které spolu vytvářely související celek. Tyto předměty svým určením odkazují k dřívějším animovaným návodům. Jedná se o věci, které si divák mohl vyzkoušet, hrát si s nimi, šlo o vytvoření určité interakce. Nyní, na rozdíl od animací, ve fyzickém smyslu. Výstava v galerii 207, se proto jevila, jako nahlédnutí do Matějovy mini laboratoře, kde byly k dispozici 3D brýle k ohledání iluze rohu papíru, papírová animace fragmentu obrazu Julia Mařáka transformovaná do atmosféry hororu Blair Witch nebo postupně roztavovaná bonboniéra, atd. Instalací pro G 207 Matěj Smetana velmi jednoduše demonstroval některé směry svého uvažování a navíc šlo o jakousi zmenšenou analogii nebo volné pokračování souběžně dobíhající výstavy v galerii Svit, kde prezentoval za použití téměř stejných nástrojů monumentálně a velkoryse odkryté výsledky svého myšlení. Nahlednutí do mikrosvěta autora proto nepředstavuje pouhou prvoplánovou hru, ale naopak možnost dalšího přemýšlení nad předměty, které vedou k umělecké zkušenosti a zážitku.

Radim Langerinteraktivní instalace
foto Štěpán Pech

detail instalace: papírové 3D brýle,
foto Štěpán Pech

detail
foto Štěpán Pech

detail
foto Štěpán Pech

interakce
foto Štěpán Pech

3D iluze, papír
foto Štěpán Pech

digitální tisk
foto Štěpán Pech

oběkt
foto Štěpán Pech

autor v instalaci
foto Štěpán Pech

Žádné komentáře: