neděle 15. května 2011

Hana Gárová

Hana Garová

Hana Garová pochází z Bratislavy. V současné době je studentkou AVU v ateliéru Malba II u Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy.

Malířská tvorba Hany Garové vyvěrá z doslova bytostné potřeby k sebevyjádření, z potřeby malovat. Expresivní chrakter malířské stopy je zpravidla výsledkem dlouhodobého procesu a výsledná forma především u pláten, ale i u kreseb, je hutná, ale zároveň zcela ryze malířská. Malířská osobnost Hany Garové je tímto v mnohém ojedinělá v kontextu současné mladé malby na české výtvarné scéně. Nicméně výstava v galerii 207 je v podstatě první Garové samostatnou výstavní zkušeností. A nutno jedním dechem zmínit, že se po dlouhé době převážně konceptuálně řešených výstav, jedná o velmi silný a čistý malířský zážitek. Hana vystavila v galerii 207 jeden ze svých obrazů a instalaci pak doplnila čtyřmi kresbami vyjmutými ze skicáře formátu A4. Instalace působí velmi čistým dojmem a dává nám možnost soustředit se na každou z pěti vystavených maleb individuálně. Slovo malba užívám zcela záměrně, protože forma práce jak na plátně, tak na kresbách olejovým pastelem je stejně hodnotná a relevantní. Expresivní výraz, jímž Hana Garová vládne, se v mnohém podobá některým přístupům dohledatelným v malbě 80. let u nás i na Slovensku a stejně tak expesivní tendence jako protipól popartu v kontextu mezinárodním. Samozřejmě, jedná se o podobu malířského výrazu, který vzchází z odlišného politicko sociálního prostředí nežli tomu bylo v osmdesátých letech, nicméně nutno dodat, že některé momenty v díle Hany Garové mají kontinuální návaznost v obsahové a vizuální paměťi napříč malířskými ismy první poloviny 20. Století. Zároveň je však důležité úvést Garové příbuznou malířskou osobnost v současném světovém kontextu, a sice Cecily Brown, britskou malířsku střední generace. Hana Garová představuje nesmírně sensitivní druh umělkyně, jejíž způsob práce je v kontextu současných tendenčních postupů a postkonceptuálního způsobu uvažování dosti nevídaný, zároveň však náchylný k možnému předčasnému upozadění. K tomu lze jen připojit přání, aby se tak nestalo.

Radim Langer

člní pohled, olej na plátně 130 x 180 cm

pohled vpravo

pohled vlevo

pastel na papíře A4

pastel na papíře A4
pastel na papíře A3
autorka před svým dílem

Žádné komentáře: