čtvrtek 11. října 2012

8. 10. 2012
KAMRAN DIBA
Hřejivé a lidské. Lidská přítomnost v zastavěném prostředí
O interakci, živosti, řízení a překvapení.
Diskuse o otázkách sociální psychologie a její aplikace v prostoru a konkrétních projektech.

Kamran Diba (1937) je předním íránským architektem. Diba opustil Írán a svou úspěšnou společnost DAZ Architects, Planners and Engineers v roce 1978, rok před islámskou revolucí. Poté působil v Londýně a Washingtonu; dnes pracuje v Paříži a Costa del Sol.

Jako architekt a vlivný kulturní činitel Kamran Diba vytvořil v Íránu řadu novátorských institucí, zejména muzeum a několik kulturních center. Jako architekt a později první ředitel Muzea současného umění v Teheránu Diba nashromáždil výraznou sbírku moderního a současného umění.

Jeho architektonická tvorba je ovlivněna domácím prostředím. Diba kombinuje modernismus s hlubokou vírou v kulturní kontext a kontinuitu. Ve svém díle se zaměřuje na sociální interakci a na individuální psychologický prožitek zastavěného prostředí.

Za svou práci Shustar New Town, která byla představena na bienále v Benátkách a na putovní výstavě Los Angeles Museum of Contemporary Art At the End of the Century, Diba získal ocenění Aga Khan Award. Diba zasedá v různých mezinárodních architektonických porotách a intenzivně přednáší.


Přednáška je součástí projektu Noama Daroma Sbírka moderního umění v Teheránu a já.
Během své pražské přednáškové tour Kamran Diba vystoupí rovněž na FA ČVUT a v DOX.

KAMRAN DIBA
Warm and Human: Human experience in built environment
About interaction, animation, control and surprise.
Discussion of issues concerning social psychology and how they are adopted to space and some projects.

Kamran Diba (1937) is a prominent Iranian architect. He left Iran and his well established practice called AZ Architects, Planners and Engineers in 1978, a year before the Islamic revolution. Since then he has worked in London and Washington D.C.; at present he works in Paris, France, and Costa del Sol, Spain.

As architect planner and cultural promoter Kamran Diba has created many innovative institutions in Iran, namely a museum and several cultural centers. As architect and later on as founding director of Tehran Museum of Contemporary Art he amassed a sizeable collection of modern and contemporary art for the museum.

His architectural work has a touch of vernacular. Although a modernist, he believes strongly in cultural context and continuity. Diba’s work focuses on social interaction and individual psychological experience of the built environment.

Diba is an Aga Khan Award winner for his work Shushtar New Town, which has been exhibited at the Venice Biennale and in the Los Angeles Museum of Contemporary Art’s traveling exhibition At the End of the Century. He has served on international architectural juries and has lectured widely.


The lecture is part of  the Noam Darom’s project The Collection of Modern Art in Tehran and I. In the course of his Prague lecture tour Kamran Diba will also have lectures in FA ČVUT and DOX.foto: Iveta Schovancová

Žádné komentáře: