středa 25. února 2009

PETRA HEROTOVÁ
100% Blue
23. února 2009


Pohledy z Blanska
série 76 kreseb na pohlednicích, propiska / samolepka / retušovací tekutina, 2008-9

Bez názvu
kresba na stěně, fix, 2009

Série Pohledy z Blanska vychází z reality posledních dvou let mého života. S velkou dávkou frustrace, ale přitom stále s nadsázkou, zobrazuji situace nebo motivy ze svého zaměstnání a působení v Blansku (pracuji jako vedoucí Galerie města Blanska), kam jsem se v roce 2007 přestěhovala z Prahy. Díky svému zaměstnání se na českém uměleckém provozu podílím také jako organizátorka umění. Označení kurátorka nepovažuji za přesné, moji práci asi nejlépe vystihují tato nesouvislá slova: technička, manažerka, vedoucí, služka, instalatérka výstav, uklízečka, kustodka, uvaděčka, opravářka, údržbářka…

Postcards From Blansko
series of 76 drawings on postcards, ball-point pen / sticker / liquid paper, 2008-9

No title
drawing on wall, marker, 2009

Series Postcards From Blansko depict last two years of my life. I have drawn situations or motives from my work or my private life in Blansko (I work as a chief of Town Gallery Blansko, Blansko is small town near Brno) where I moved in 2007 from Prague. My drawings are drawn with great deal of frustration and with exaggeration and sense of humour on the other hand. With this job I participate on czech art-running not only as an artist but also as an organiser of art. Word curator is not exact term to explain my work. The best ones to describe are these following incoherent words: technician, manager, leader, servant, member of installation staff, gallery guard, service woman, cleaning woman, house-keeper…

Žádné komentáře: