úterý 3. února 2009

Radim Labuda
Zvednout a nést (vybrané performance podle YouTube)
2. února 2009

Výstava Radima Labudy s názvem „Zvednout a nést (vybrané performance podle YouTube)“ parafrázuje videa jednoho z členů stejnojmenné facebookové skupiny (Lift and Carry). Uživatel Klaus Hohmeier zde představuje svá home videa, v nichž zvedá (nebo je jimi sám zvedán) mladé polonahé chlapce, s důrazem na demonstraci síly a obratnosti. Labuda se na vernisáži pokusil o totéž – zvedal (pouze) mužské účastníky ve stejných pózách, jaké prezentoval Hohmeier, jehož videa byla paralelně promítána. Akce Hohmeierovy v sobě nezapřou homo - sexuální podtext, Labuda, přestože se touto oblastí také zabývá, však jakoby tyto konotace záměrně neakcentoval. Nechává tak vyniknout jakési komičnosti parafráze, která však nevychází z umělecké performance, jak je u Labudy zvykem. Fyzická zdatnost a tělesná atraktivita, o kterou Hohmeierovi šlo nejspíš především, zde ustupuje do pozadí, naopak vystupuje snaha o (nejen) vizuální přesnost. Hohmeier není (zřejmě) známá osobnost či umělec-performer; je typickým uživatelem internetu, „sociálních sítí“, jenž zveřejňuje své záznamy pro kohokoli, kdo má touhu vidět a být/nebýt viděn. Labuda jako jednoho z milionu uživatelů zvolil Hohmeiera k tomu, aby zopakoval jeho „příspěvek“. Mohou ostatní nakládat s našimi daty podle svého, napodobovat, usurpovat, parafrázovat podle svého uvážení? Stávají se naše myšlenky v okamžiku zveřejnění obecným majetkem? A netoužíme po tom, když globálně sdílíme naše odkazy?

Kateřina Štroblová

Žádné komentáře: