pondělí 16. března 2009

Radek Macke – Davidovy hvězdy
V našem dnešním světě má Davidova hvězda mnoho významů sama o sobě. Tento židovský symbol je znakem života a od roku 1948 také symbolem nově vzniklého státu Izrael. Pro zasvěcence pak šesticípá hvězda znamená i symbol dokonalého Bohočlověka, jenž dokáže uchopit svoji mnoho rozměrovou podstatu a zbavit se omezení lineárního časoprostoru. Ve 30. a 40 letech 20. století museli Židé na veřejnosti nosit symbol žluté Davidovy hvězdy s nápisem Jude, jako symbol svého zostuzení režimem.
Radek Macke se ale nespokojil se všemi těmito významy a propůjčil jim další konotace. Už samotný název výstavy odkazuje ke jménu vedoucího ateliéru intermediální konfrontace. Navíc propojil koláž převážně z časopisu Reflex, který je Jiřímu Davidovi věnován, dále text Jana Nerudy „Pro strach židovský“ , malý plakátek s mapkou spletitých vztahů současné politické a umělecké scény a videoinstalaci s odkazem právě na jména, která se na plakátku objevují. Ve videu představuje medailony osobností pomocí „googlování“, wikipedie, fiktivních novinových článků a všem podsouvá určitou spojitost s židovskou tematikou.
Diváka okamžitě napadne, že chtěl poukázat na spletitou mozaiku vztahů, která na naší veřejné scéně panuje, ale zároveň je propojením všech tří částí zdánlivě nesourodé výstavy zmaten. Možná se autor snažil vymezit proti tradičnímu klišé uzavřeného židovského společenství, které jen tak nějakého jedince nepřijme mezi sebe a připodobnit ho k výtvarné scéně. Možná je jen fascinován pyramidovitou hrou letadlo, která se také velmi výrazně podepsala na naší společnosti. Jedno je však jisté, tento člen kurátorsko tvůrčího seskupení tzv. Internetové generace, je fascinován generovanou sítí vazeb a odkazuje se na Barabásiho teorii bezškálových sítí. Svým amalgámem různorodých přístupů dokázal některé diváky rozesmát, jiné odradil použitím židovské tématiky. Je až překvapivé, do jaké míry může být takové téma v naší „moderní společnosti“ dost citlivým.

jMatt

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Radkův koncept je formálně průměrný. V podstatě jenom ukazuje známé věci ohledně Židů v českém umění. Židovský kolektiv kolem Jiřího Davida (všichni známe, ale v jeho ateliéru pobaví), ukazuje Černou "mafii" v Meet Factory i židovské aktivity Ševčíkových diváka osloví, zvlášť když jsou podány formou konceptu, který tolik propagují. Kdyby Radek ukázal trochu loajality, mohl být jejich bezzubý jezdec, ale na to on zjevně kašle :) Nezapomněl autor na židovský kolektiv A.M.180 hehehe :)))

Každopadně Radek si už nezavystavuje - má to od Labudy písemně :) Čemuž bohužel věřím. Macke může zamomenout na výstavu v NoD, MeetFactory, podporu Divusu, Lindaurové, Vernonu, Ševčíkových, Švestky, Jirky Davida nejspíš také a jestli žádá o granty tak i na ně. Autor měl zvážit jestli stálo za to, zničit si uměleckou kariéru kvůli jedné výstavě. Židi tohle do smrti nezapomenou. Nakonec musím říct, že výstava byla vlastně velmi odvážná a zábavná zároveň. Ale jak říká Písařík "Umění jde za židama!" a to se bohužel ještě dlouho nezmění. Gavro