čtvrtek 28. května 2009

Dominik Lang

Dominik Lang
Jen pár metrů čtverečních uvnitř galerie může být pro Dominika Langa uměleckým vyjádřením. Nesnaží se vystavit určité dílo, jde mu o to, aby na diváka zapůsobil drobnou změnou konkrétního prostoru. Galerii 207 v pondělí 25. května přeměnil na vysněnou cihlovou instituci, do jejíž zdi vsadil židli. Dovnitř se návštěvníci musí dostat přes zídku pomocí stoliček. Z vnějšku se prostor jeví jako umělecké dílo, vnitřek však autor oproti všem očekáváním nepřetnul další zdí, ani špakátem, nepřetřel ani nezazdil. Uvnitř se nachází autorova paměť – série fotodokumentací z jeho minulých akcí. Fotografie zachycují průběh činností, jimiž se Dominik Lang prezentoval oficiálně na výstavách i při sebemenších příležitostech. Jeho zásah tak často ani není patrný.
Za uměleckým dílem dnes již nemusí být čitelný podpis umělcovy osobnosti. Jeho zásahy splývají s galerií i s veřejným prostorem. Na rozdíl od street artu se však Dominik Lang ke svým dílům hlásí. Jeho těžko vystopovatelné činy tak jsou jen napůl anonymní. Jejich kouzlo je právě ve splývání s konkrétním místem, které je mu poskytnuto: s ním se autorova osobnost sjednocuje a skrze něj promlouvá, nikoli slovy, ale pomocí změny daného prostoru. Vytváření přesných popisných textů je podle něj prací spíše teoretiků, kteří by měli uvádět autorské projevy do kontextu slov a skutečně je tak obohatit. V současné době je však podle Dominika Langa „kvalitních teoretiků nedostatek“.
Jeho vlastní tvorba však je uzavřena jakémukoli dovysvětlování. Pohybuje se v hranici pojmu umění. V té hranici, kterou v sedmdesátých letech hledal Jindřich Chaloupecký a kterou Jiří Kovanda nechal rozpustit: Umění se stalo nepostřehnutelnou součástí života. Dominik Lang ze své pozice umělce demonstrativně využívá všednosti a všední materiály jako mimikry pro mluvu jím přetvořeného místa.
V souladu s vnitřkem Galerie 207 se bohužel neprojevil, předložil nám přehled svých dosavadních akcí. Toto ohlédnutí můžeme chápat jako jeho zastavení se na křižovatce. Vydá se nyní jiným směrem?
Filip Jakš


Žádné komentáře: