pátek 15. května 2009Ondřej Horák

Ondřej Horák vytváří obrazy lidí i zvířat, provedené několika expresivními tahy štětce, které malbám dodavají mnohdy nečekanou účinnost. Podobiznám je pak společná jakási baconovská deformace tváře; rysy jsou smyty, často určeny jen steklou barvou, oční důlky jsou prázdné, občas máme dojem, že se díváme spíše na lebku než na obličej.
Takovou postavu vystavil Horák i v Galerii 207 – v jednoduché sprejové kontuře akcentované několika barevnými skvrnami zobrazil zřejmě mužskou, polonahou figuru jednou vestoje, jednou v detailu hlavy a ramen. S klidem postoje kontrastuje znepokojení, které v nás vyvolává pohled do prázdných černých očních důlků.
Po formální stránce však výstava nepřinesla nic překvapivého a i v obsahu mohl Horák zajít poněkud dál.
Kateřina Štroblová

Žádné komentáře: