čtvrtek 12. listopadu 2009

Milan Mikuláštík: Milton

Milan Mikuláštík: Milton


Co jsou úhelné kameny kapitalismu? Volný trh – soukromý majetek – neviditelná ruka trhu – zisk – privatizace – decentralizace – svoboda.
Za posledních dvacet let pro naši společnost pojmy, kterým jsme se museli rychle naučit; a to mnohdy dost tvrdou a rychlou cestou. Představují pro nás každodenní realitu a patří k základním skutečnostem, se kterými se v západní demokracii operuje.
Prezentaci Milana Mikuláštíka, kdy svému papouškovi pouští ze záznamu něco kolem desítky anglických slovíček vyjadřujících tyto pojmy v naději, že se je naučí vyslovovat, lze tedy interpretovat v několika rovinách.
S těmito pojmy jsme byli konfrontováni náhle, bez jakékoli předchozí průpravy. Začaly se používat nazávisle na tom, jak rychle se společnost vyrovnávala s fakty, které pojmenovávají. Naučili jsme se je - každý po svém – nějakým způsobem používat. Často se s nimi setkáváme v prázdných frázích, které pouze opakujeme, aniž bychom (v některých případech i mluvčí) jim zcela porozuměli. Prostě jsme je zařadili do slovníku.
Mikuláštík zařadil do papouškovy „výuky“ i několik jmen, významných ve světě ekonomie. Milton Freedman, držitel Nobelovy ceny za ekonomii a teoretik spotřeby. Adam Smith, autor knihy Bohatství národů (1776) a pojmu „neviditelná ruka“. A konečně „železná lady“ britské politiky, Margaret Thatcher, politička prosazující monetarismus a eknomický liberalismus.
To, že Mikuláštík použil tuto formu výuky – opakování anglických slov z nahrávky – nám jistě připomene také nesmělé porevoluční počátky výuky jazyků u nás, kdy se i samotný učitel kolikrát dozvěděl správnou výslovnost až z kazety.
Jelikož se jedná o dlouhodobější projekt, budeme čekat, jak se andulce v ekonomických termínech povede.
Kateřina Štroblová


pohled do instalace


pohled do instalace

pohled do instalace


pohled do instalace


Autor v instalaciŽádné komentáře: