pátek 20. listopadu 2009

Vlastenka a patriot

Helena Sequensová / Adam Stanko: Vlastenka a Patriot

Dvojice studentů ateliéru Sochařství Kurta Gebauera představila v G207 jednoduchý projekt s názvem Vlastenka a Patriot. Velkoformátové tisky zobrazující nahého muže a ženu (jsou to sami autoři?), kteří mají chloupky na ohanbí vyholeny do tvaru českého lva a moravské orlice.
V předvečer dvacátého výročí sametové revoluce mnoho symbolů a otázek. Státní symboly na místech, která běžně nejsou vidět – jsou to osobní, intimní symboly obou autorů nebo je to jen konceptuální počin k 17.listopadu? Je záležitostí každého z nás, nakolik je či není láska k vlasti a národu v nás zakořeněna; nicméně přiznejme si, že v dnešní době se vlastenectví příliš „nenosí“. Pojmy jako národní hrdost nebo vlast z našeho slovníku téměř vymizely – a postupně se udržely jen v rétorice ultrapravicových hnutí.
Zajímavou reflexí je pak samotné použití slov „vlastenec“ a „patriot“. Přestože znamenají totéž, přece jen působí odlišně. Vlastenec je slovo české (a jak jinak také vyjadřovat lásku k vlasti než slovem v mateřštině), s mírně patetickým nádechem Zapadlých vlastenců; patriot pak evokuje vlastenectví americké, jemuž se mnohdy usmíváme - než si ovšem položíme otázku, zda hrdost Američanů na svou zemi přece jen není sympatičtější než naše vlastní lhostejnost a neustálé reptání.
Kateřina Štroblovácelkový pohled

digitální tisk "vlastenka"

digitální tisk "patriot"


Helena Seqvencová, Adam Stanko v instalaci
Žádné komentáře: