pondělí 29. listopadu 2010

Jan Merta

Jolana Sýkorová, ateliér intermediální konfrontaceJan MertaNa prahu kariéry (Didactica)


Jan Merta (1952) patří k nejvýraznějším malířským osobnostem, které svým dílem překračují rámec České republiky. Svoji pozici si vybudoval v osmdesátých letech minulého století. kdy se odvrátil od doslovného přepisu vnější viděné reality a soustředil se na reprezentaci osobní výpovědi. Pocit, exprese, osobní ikonografie či symbolika a myšlenkové obsahy jsou platformou pro vizuální abstrakci okolního nebo v čase ztraceného světa.

Výstava v galerii 207, s názvem Na prahu kariéry (Didactica) představuje jednak jakousi osobní invektivu ke stavu současné malby a její pozici v současném umění a na druhé straně pak obtížně dohledatelnou hermetickou osobní mytologii spojenou s Karlem Hynkem Máchou. Na základě rozebraných jednotlivých znaků používaných v současné malbě jako jsou akrylové barevné stékance, nakloněný horizont a malba přímo na zeď, nebo fotografie zátiší se zelím vystřižená z nějakého časopisu možná lehce ironizuje nadpoužívání těchto formálních postupů. Jako důkaz ironie se dá považovat malý akvarel pod sklem s názvem „má náturu ale chybí mu bravůra“, pravděpodobně hodnocení některého profesora z let Janových studií na AVU v Praze. Tento název se zároveň vztahuje k samotnému názvu výstavy, který v kombinaci s dalším nápisem na stěně „pracovní příležitosti“ a textem k výstavě, volně k přečtení na stojanu před galerií, je jakýmsi upozorněním na fakt, že vystudování umělecké školy nezajišťuje žádné sociální jistoty a už vůbec ne práci a uznání. Jako by Jan říkal „pracuj a buď připraven na to, že to nikdo neocení.“

Jako potvrzení pravidla a jako důkaz existence malířské naděje je v čele galerie obraz středního formátu s motivem vykuleného mimina. Lze se domnívat, že ač pravděpodobně jde o autoportrét nebo portrét nějakého potomka, v kontextu výstavy funguje tento obraz jako most mezi začínajícími umělci a vyzrálým mistrovským dílem.

Výstava je tak plná možných významů a interpretací, ze kterých plyne jedna jediná jistota - že Jan Merta je poctivý, pečlivý a přemýšlivý malíř.


Luděk Rathouský
akryl na plátně 140x140cm


akryl na stěně galerie
akryl na stěně, lepenka ( detail stékané barvy)


nápis tužkou na stěně galerienápis tužkou na stěně galerieakryl na papíře, 29x21 cmtext na stojanu před galeriíautor v instalaci
Žádné komentáře: