čtvrtek 13. března 2014

10. 3. 2014
ZačátekNabízíme účast na výstavě v Galerii 207 všem, kdo budou ochotni začít. Od 19 hod. v pondělí 10. 3. až do 18 hod. ve středu 12. 3. můžete přinést do Galerie 207 a umístit v jejím prostoru cokoliv (předmět, ideu, gesto…), co pro Vás vyznačuje začátek nějakého projektu. Ve středu 12. 3. od 16.15 se pak v galerii uskuteční veřejná diskuze točící se kolem obecné otázky „Jak začínáme?“
Okamžik vernisáže výstavy tentokrát splyne s momentem začátku instalace. Podoba tohoto výstavního experimentu se bude odvíjet od způsobu a míry Vaší účasti. Na Vaše vstupy klademe jediné omezení: nemělo by jít o (věci, které Vy sami považujete za) hotová díla, ale o něco, co pro Vás charakterizuje moment začátku (je na Vás, čeho – úvahy, tvorby, instalace, reflexe…).
Co pro nás představuje začátek procesu tvorby? Dovršení předchozího díla, vytvoření nové prázdné složky v počítači, napnutí plátna na blindrám? Obrysy postavy, nástin příběhu, náznak kompozice, rešerše dokumentace, dopis, poznámky dochované z minulosti? Nová krabička cigaret, nová láhev, první tah, první věta, první organizační e-mail? Kdy cítíme, že už jsme začali?
Co považujeme za začátek výstavy? Vernisáž, úvodní slovo, vylepení popisek, začátek instalace, přinesení děl do galerie, úpravy výstavního prostoru, úklid po předchozí výstavě, rozeslaní pozvánek, oslovení vystavující/ho? První láhev otevřenou na vernisáži, první láhev během instalace, první láhev při psaní open callu?
Je už na začátku patrné, jak bude vypadat finální dílo? Kdy je začátek pro tvůrce a kdy pro recipienta? Jak začínají zkušení autoři a jak začínají začátečníci?
Má začátek nějaký tvar? Je začátek bod nebo pohyb? Existují nějaké rituály, které začátek doprovázejí? Předcházejí začátku nějaké přípravy? Kdy je začátek začátku?

Pondělí 10. 3. 2014 od 19:00 – začátek Začátku

Průběh Začátku: út, st 15:00–18:00

Středa 12. 3. 2014 od 16:15 – diskuse o Začátku

Středa 12. 3. 2014 v 18:00 – konec Začátku

The Beginning

We offer the possibility to participate in the exhibition at the 207 Gallery to everyone, who will be ready to begin. From 7 PM on Monday 10. 3. until 6 PM on Wednesday 12. 3. you can bring to the 207 Gallery and place there whatever (an object, idea, gesture…) marks a beginning of some project to you. A public discussion revolving around the general question “How do we begin?” will take place in the gallery on Wednesday 12. 3. at 4:15 PM.

Monday 10. 3. 2014 at 7 PM – beginning of The Beginning

Course of The Beginning: Tue, Wed 3:00–6:00 PM

Wednesday 12. 3. 2014 ad 4:15 PM – discussion about The Beginning

Wednesday 12. 3. 2014 ad 6:00 PM – end of The BeginningŽádné komentáře: