sobota 8. března 2014

16. 12. 2013
IVAN KAFKA
Omšení 1982–1999

Výstavu Ivana Kafky Omšení 1982–1999 v Galerii 207 lze považovat za příkladnou minimalistickou instalaci s poetickou tematikou času a znovunalezení. Autor v 80. letech rozdělil dvě identické krychle tak, že jednu nechal volně ležet u sebe na pracovním stole a druhou ponořil do potoka. Po sedmnácti letech tu samou z potoka vytáhnul a umístil vedle té první. Identičnost se ztratila, stejně jako se zmenšila původní velikost krychle. Jistou tematickou podobnost lze vidět u předešlých výstav Vladimíra Havlíka Němý film či Milana Saláka Figura. Něco, co kdysi bylo, opakujeme, ale již to není to stejné.

V kontextu práce Ivana Kafky je výstava připravená pro Galerii 207 na první pohled velmi uspokojivým a očekávatelným článkem. Autor je známý používáním geometrických prvků a struktur, samotná krychle se v jeho práci taktéž vícekrát opakuje (např. série krychlí o hraně 12 cm z roku 1980: Kámen, Led, Listí, Písek, Sláma, Sníh). Jako jeden z průkopníků českého land-artu se věnuje zejména instalacím v krajině, ale zkoumá též site-specific možnosti uzavřených prostorů. Jeho pravidelné geometrické instalace mohou svou monumentalitou a precizním provedením v divákovi leckdy evokovat snad až božské či magické zásahy. Navázáním na daný prostor a rozšířením v autorem vytvořené struktuře se běžný předmět přetváří a pomáhá vzniknout něčemu, co je mnohdy stejně tak poetické jako fascinující (např. Výstraha z radosti, 1992, série Lesních koberců pro náhodné houbaře, 1986, či indoorovou instalaci Odnikud nikam, která vznikla v roce 1992).

Formální řešení výstavy v Galerii 207 ve mně tento dojem bohužel nezanechalo. Galerijní prostor byl pro její účely speciálně přestavěn tak, že byla vytvořena zvýšená podlaha či horizont, na který byly obě kamenné krychle umístěny. Určitou míru studenosti, kterou v sobě samotný bílý galerijní prostor má, ještě umocnila čerstvě natřená nová plocha. Toto prostředí do značné míry vyprázdnilo poetičnost i fascinující element Kafkovy práce a při pohledu na dvě malé krychle byla nejvýraznějším prvkem samotná čerstvá a chladivá svítivost. Horizont, který by svou hloubkou mohl evokovat nekonečnost času, v malém galerijním prostoru dostatečně nefungoval.
   

Celkové provedení instalace pro mě jako by odkrylo negativní stránku minimálního zásahu autora. Prostor nečinnosti, ve kterém se nikdo nesnaží něco znovu zachytit nebo vrátit, tak jak tomu bylo například u výše zmíněných výstav Havlíka či Saláka. Jako nejsilnější část celé výstavy pro mě naopak vyzněla samotná zpráva o konání autora, která byla umístěna ve formě textu vedle výše popsané instalace. Zpráva, která je přenosná a stále platná.

text: Jana Stanulová

foto: Veronika Nehasilová
foto: Teodor Sprock

Žádné komentáře: