neděle 18. dubna 2010

Aleš Novák

Aleš Novák – Kláda

„Představoval jsem si, že by zkrátka měla čouhat z okna.“ „Tak, aby byla vidět i z ulice,“ komentuje Aleš Novák svou instalaci pro galerii 207. Ani tato, ani jiné instalace Aleše Nováka se nesnaží o složitost. Většinou mu jde o to, jak zareagovat na dané místo, či daný předmět – například do květináče zapíchnout truhlářský metr. Drobné objekty jsou zase reakcí na možnosti materiálu – lepenky, polystyrenu, drátu.

I zde se snažil vyhnout škatulce koncept. Chtěl sem zkrátka umístit smrkový kmen, který bude přečuhovat z malé výstavní kóje i z okna ateliéru intermediální komunikace. Prostor si sice změřil, ale délku vybraného stromu nakonec odhadl.

Nešlo mu však jen o reakci na prostor, ale i o to, dostat strom pěšky z Krčského lesa až do druhého patra VŠUP. Musel dokonce zaklepat na rektorát školy, „jestli se v jejich prostorách může s kládou otočit,“ jak uvedl. Díky rýhám na futrech a stěnách ateliéru zde jeho činnost zanechá stopy a bude parazitovat i na dalších výstavách. To nás vrací k výstavě Dominika Langa, po níž zde dodnes zůstaly patrné díry ve zdi. Oba dva mění prostor za použití cizího předmětu. Na rozdíl od Langa však Novák chtěl udržet rozpor mezi kládou a prostorem, kam ji umístil. Distancoval se také od všemožných podružných významů Klády, šlo mu o čistotu artefaktu, proto také obrátil pozornost diváků na strom, tím, že do kóje připevnil i doklad o jeho koupi.

Snahu o nespojování instalace s myšlenkovým podtextem (jako u konceptuálních děl) však nabourává sám autor. Ačkoli totiž za jeho snahou nestála žádná metafora, sám jich posléze několik nabídl – ať to byla snaha o přilákání udivenců z ulice, nebo hrdost na parazitující rýhy. Nakonec sám poukázal na další podružný význam klády, když podotkl, že v místnosti bude – kvůli nemožnosti zavřít okna – „pěkná kláda“.

Ikdyž komentáře toto dílo špiní subjektivitou, stále Kláda zůstává nevýznamovou instalací – a může si to dovolit. Novák s ní pracoval tak, aby zůstala tím, čím je: kládou nakoupenou v Krčském lese, která se octla v galerii.

Filip Jakšpoled do galerie

celková situace


detail

daňový doklad


autor pod kládou

Žádné komentáře: