pátek 2. dubna 2010

Jakub Hošek

Jakub Hošek:
efekt motýlích křídel


Vytvořit si představu o tom, jak se Jakub Hošek zmocní prostého prostoru 4x4, je celkem snadné. Na výstavu nejspíš jdete s očekáváním rozmanitostí výtvarných forem, barev a
tvarů dokonale provázaných vytříbeným rukopisem a citem pro vnímání obrazu, jako celku tvořeným jednotlivostmi.

Charakter Jakubových obrazů se v zásadě od začátku jeho ovládnutí indie scény neliší. Rozdíli se dají nalézt jen v nuancích vnitřího vývoje, který však má vždy pevný výtvarný názor a mění se jen příklonem k větší expresivnosti nebo naopak výrazné až kaligrafické přesnosti.
Přes zachování Jakubova stylu má jeho umění mnoho podob. Své umělecké ego přenáší do všech možných oblastí výtvarného projevu. Především je to malba, socha, instalace. Ve všech těchto projevech je kresba dominantní prvek, který jej spoludotváří, člení, ovlivňuje. A právě kresba je východiskem, který nám jakub předkládá v prostoru 4x4 na zdi a přímo v obnažené podobě.

S Jakubovou malbou přímo na zeď jsme se mohli setkat již na výstavě Margate v roce 2006 (Turner contemporary). Tam rozehrál v rohu bílé místnosti zajímavou abstraktní kompozici, tvořenou protínajícími se plošnými červenými segmenty. Jinou malbu na zeď vytvořil při instalaci
obrazu s názvem “Untitled”. Tento “název” napsal tužkou vedle obrazu, působící něco jako popisek. Tento název se svojí bezprostředností a primární jednoduchostí nejvíce přiblížil této výstavě.

“Kill me twice/ kiss me first” tvoří veškerou kompozici Jakubovy kresby. Nápis tvoří třetinu prostoru, který měl k dispozici. Proto působí velice křehce a tím že je celý vytvořený pouze obyčejnou tužkou mu přidává jen na skromnosti. Se stejnou skromností je dobré k němu přistupovat, pak má
větší šanci nás přesvědčit o tom že jeho síla tkví v otevřenosti a schopnosti naplnit prostor těmi nejjednodušími prostředky. Jakub si tím podle mého potvrdil, že jeho kresba (aď už jen v doplňující roli v obraze) měla vždy velký potenciál na vlastní, samostatnou existenci.

Matěj Nývlt

kresba na stěně


kresba na stěně


kresba na stěně


kresba na stěně, detail

kresba na stěně, detail

kresba na stěně, detail

kresba na stěně, detail
autor při práciŽádné komentáře: