středa 18. dubna 2012

Ladislav Vondrák: Bez pohledu

Pozdrav masturbantům, pozdrav masturbantův
Téma onanie jako subjektu umělecké introspekce není ničím ojedinělým. Lze si ji stále představovat jako mlžný opar na nedávném a současném nebi umění: umělcova ruka na přirození jako neustálé vzývání obrazů a objektů vlastního ega (tato sexuálně podbarvená introspektiva se traduje od psychoanalýzy S. Freuda a archetypální psychologie C.G.Junga). Tělesný pojem onanie, vědomí svého přirození jako zdroje tvůrčí energie, je často zneužíván buďto samotnými umělci nebo uměleckými literáty či teoretiky k pojmenování narcistní zahleděnosti do sebe sama (své mytologické a heroické osobnosti, individua emocí a hormonů) tak zahleděnosti do formálních útrob médií, projektování jednoho přes druhé. Umělecká onanie je uzmuta jedním umělcem jako vědomé téma a jím pak také vystavena jako „onanie těch druhých“.
Výstava Ladislava Vondráka v Galerii 207 je toho přesným příkladem. Instalace je prostá: několik fotografií v řadách pod sebou dokumentuje autorovu masturbaci. Na protější stěně je totožné množství fotografií ve stejném pořadí; po krátkém pozorování přichází zjištění, že se jedná o zdvojenou identickou sérii. Posledním objektem v galerii je stůl, na němž jsou položeny tři projektory vrhající, jedno přes druhé, barevná pole na fotografii ze stejné série (ta zachycuje autorovu horizontální erekci).
Výstavou Vondrák zamýšlel, a to již v jejím pojmenování, dosáhnout intelektuálního bodu, který znamená odvržení diváckého (i autorského) pohledu od vystaveného umění s pocitem jistého vědomí i znechucení a následného zamyšlení, ba prozření. Zároveň však nabízí totéž (tedy obraz obscénně působícího aktu veřejného ukájení), jen překryto pestrými barvami projektorových žárovek. Výstavou také chtěl, jak naznačil, komentovat formalistní práci a operování s technickým jazykem fotografie jiných umělců. Konkrétně (ale nejenom) práci umělkyně, vystavující v protějším Rudolfinu, Shirany Shahbazi. Ale chvíle, v níž spatřujeme výstavu a, do níž Ladislav Vondrák vkládá obrat od „masturbace“ „masturbací“, přináší další problém. A sice zplošťování a zjednodušování si svého vlastního postoje. Být v opozici vůči věcem formálním a vyslovit je jako formální masturbaci je zcela ploché tvrzení, úsečné prohlášení. Takový postoj nepřináší ani skořápku, natož celé vejce. Opozice tohoto druhu se stává opět jen formálním obcováním s útrobami média, obcováním s obrazem penisu: výsledkem je zjednodušující modernistická serialita a dořečenost. Vysloven je pouze paradox. Avšak ani ten není paradoxem, který by analyzoval příklon některých umělců k estetickým kvalitám technického světa fotografie, formální semknutí s obsahem apod. Estetika vzešlá z těchto zdrojů (doslova energetických zdrojů jako lampy, světla, žárovky atd.) může využívat zmíněné prostředky legitimně, i přesto, že se nabízí je osočit z přílišného vyprázdnění atd. Ohraničení takového problému formátem jen a jen masturbačním legitimní není. A to zcela v souvislosti s autorovým předešlým uvažováním.
Vondrák byl dosud více znám jako autor videí. V těch se objevuje, již zmíněné, tělesné myšlení v rámci technických obrazů (pohyblivých i statických): limity těla měřené s limity média nebo s aktéry před kamerou. Videa nejsou lineárními příběhy, ale daleko více záznamy „tělesného zrcadlení“. Také oko kamery je vtahováno do děje podobně jako sám autor, jako konající, přímý zprostředkovatel sdělení. Zde ale, v této výstavě, autor Ladislav Vondrák zakopl o svůj vlastní úd.
Radim Langer

foto Adéla Kremplová

Žádné komentáře: