pondělí 30. dubna 2012

Lucie Buchvald – Michal Kindernay – Lubomír Rothbauer – Jan Žalio: Příběhu se nevyhneš

Projekce vnitřního obrazu a uplatnění sběratelské funkce kamery: nelineární příběhy

Spolupráce a participační charakter uměleckých výstupů lze označit za rozšířený a stále se šířící fenomén v obecném měřítku českého umění posledních takřka patnácti let. Mnohdy se jedná o od začátku jasně ideologicky definované skupiny a jejich strategicky formulované cíle, jindy zase o spontánní interakce mezi několika spřízněnými osobnostmi. Spolupráce v obecném významu znamená pro uměleckou praxi znejistění archaické role solitérního umělce. Umělec, jeho hrdinské autorství, je těmito strategiemi často odsunut do přítmí nepodstatného sdělení. Co se jeví o to závažnějším, je doména spontánního bratrstva. Skupinové tvoření a jeho několikanázorová podpora je v tomto případě mnohem věrnějším zrcadlením podstaty společenské (sociální) funkce umění. Je obrazem sociálního života umění nikoli už jen umělce.  

Skupinově tedy zní i výstava, jejímiž hlavními aktéry jsou nakonec a především Michal Kindernay a Jan Žalio. Podpora jejich dalších dvou kolegů, Lucie Buchvald a Lubomíra Rothbauera, zůstala materiálně skryta. Její působení je však zřetelně cítit jako efemérní extrakt v uvedeném autorství výstavy jako výsledku společného přemýšlení. Žalio i Kindernay hojně využívají pohyblivého obrazu kamery a animace či kresby, která s ní může souviset. Kindernay postupuje jistým způsobem jako sběrač pohyblivých obrazů reality, jíž se rozhodne s kamerou projít. Materiál, který takto utrží, pak dále zpracovává jen minimálně. Obraz je mnohdy trhavý, přerývaný a překrývaný různými chybami nebo barevnými filtry. Pohyb obrazu opisuje i pohyb tělesný. Výslednicemi práce Michala Kindernay jsou tak mnohavrstvá zachycení fyzického „procházení“. Situace městské zástavby včetně všemožných vlivů okolí střídá manuální hra s pozicí kamery nebo její zapnutí jen v určitém momentu. Do autorova záměru lze takto například zahrnout i jistý ekologický postoj, kdy například natáčí jindy velmi rušnou ulici ve chvílích, kdy je naprosto prázdná a dává tak pocit volného občanského pohybu. Autor jej „sbírá“ zapnutou kamerou. Tomu však předchází obsahová nastavení a rozhodnutí, kterými vymezí svůj postup jako svébytný dokument bez naléhání pouze na jeden střed zájmu. 

„Mikroprojekční místnost“-malý dřevěný box se dvěma projekcemi uvnitř- působí v této výstavě jako komplementární složka. Jedná se zároveň o dílo ústřední. Základem je původně větrná kamera Michala Kindernay. Je tedy schopna natáčet jen za přispění větru. Divák smí nahlížet jedním okem skrze malý otvor dovnitř, jakož i škvírou po obvodu bedýnky. Dřevěná, uzavřená krabice se tady ovšem stává jakýmsi soukromým kinosálem, který lze spatřit jen částečně, zvenčí. Obě videa uvnitř jsou znakově sjednocena prostředím moře. Na čelní promítací plochu je vržen stín objektu -„ptáčka“- instalovaného nejblíže oku. Druhá projekce obsahuje podobně jako ta čelní jakýsi pomalý a pozvolný pohyb. Zobrazuje lidskou figuru v oslnivé záři slunce nad horizontem moře. Jeho kotouč je černý jako při zatmění. Panuje zde oddělení divácké participace od samotného díla, od úplného spatření obrazu. Objekt je výsledkem společného způsobu experimentu. Dva odlišné obrazy se ale kříží ve svých významech. Spojuje je kontemplativní pohyb. Neukončenost jednoho se formálně vpíjí do druhého vzájemnými odrazy. Celá ta magie se skládá ze světel, barev a nepatrného pohybu. Po odstoupení je to předmět s plynoucími a proměnlivými obrazy uvnitř. Jejich autorská kombinace a sjednocení. 

Překvapivé je i vzájemné a striktní oddělení obou přístupů v instalaci: opuštěná bedýnka v galerii na stole a promítání na televizi před galerií. Vzniká dojem, že je vše jaksi otevřeně, téměř ledabyle, položeno, stejně jako se stává neodbytným pocit výsledku na několikátý pokus. Tato ambivalence prostupuje výstavu právě již zmíněným skupinovým usnesením. Výsledek je v zásadě úlitbou individuální prezentaci a skupinové výstavě současně. Nahlížení věcí v roli koncepčních sdělení, je obestřeno tajemstvím o skutečné autorské participaci. Co se zprvu jeví jako „magické“ je nakonec přiznáním a určením společné inscenace dvou nelineárních příběhů.
Radim Langer


foto Ondřej Čech

Žádné komentáře: