středa 16. října 2013

7. 10. 2013
MILAN SALÁK
Figura

Akademie, (subst. fem.) To, čemu říkáme jazykem Umělce akademie, je nápodobou živého modelu, který je kreslen, malován nebo modelován. Tato nápodoba má za cíl učit se obzvláště o tvarech a o celku lidského těla... Říkáme nakreslit, namalovat, vymodelovat akademii.[1]

U slova akademie ve francouzštině docházelo během 18. století ke specializaci. Význam tohoto lexikálního vývoje můžeme vykládat všelijak. Takzvaná disciplína figurální kresby je dnes nápadným symbolem uměleckého akademismu. Ovšem když figurální kresba působí na výstavě na akademické půdě jako jediný exponát, jak to například má na své výstavě Figura Milan Salák (který je navíc pedagogem), je pak problematické určit, zda v současném umění neexistují akademismy – třeba skryté a odhmotněné – které se před svým publikem přetvařují jako progresivnosti; a naopak jestli není pořád bohužel potřeba právě radikálního až zpátečnického proražení do figurálna. Učitel možná představuje studentům propast světů inteligibility a smyslovosti, aniž by jim nabízel rozřešení nebo zvnitřňoval sylogistický závěr.
            I když Salákovou figurou nejsme senzomotoricky uchváceni a po výtvarné stránce je v nejlepším případě naivní, její mělkost a vady tvoří důvtipnou výpustku, která nechává upozornit na nezbytnost neustále přehodnocovat umělecké chápání tělesnosti. Vůči žákovské výtce, že směry šrafury jsou protismyslné, by se dalo čelit prohlášením, že směr současného umění možná vede stejně špatně. Navíc prý figury prostupují jak přeludem vizuality, tak simultánně skutečností obrazu, takže samo o sobě znázorněno by nemělo být nic.
            Naopak figurální kresba, která není estetická a které byla spíše prováděna anestezie, musí být odněkud napájena. Kontext veškerého současného uměleckého počínání má právo být stále konceptualistický. Nicméně kalkul neumí kompenzovat podceněnou řemeslnost. (Kdyby uměl, tak by to vlastně mohlo způsobit, že se to vše vzájemně anuluje. Jsme opravdu studenty postkonceptuálního a postdisciplinárního umění?) Autor se nevyjadřuje samou vystavenou kresbou, nýbrž vlastně tím, že její konceptuální kontextualizace je šablonovitá.
            Touto výstavou jsou připisovány současnému umění problémy nejenom akademismu, ale i zásadnější institucionalizace. Takové problémy Salák sám defiguruje: žánry, jež by jim zdánlivě mohly odpovídat, redukuje k nesmyslnosti a vyprovokovanému divákovi se je nesnaží pomoci rekonstruovat. Je to koneckonců upřímné, neboť nikomu není vnucena informace, že je to umění, ba ani uměním.[1]    Můj překlad z francouzštiny srov. WATELET, Claude-Henri a LEVESQUE, Pierre-Charles. Encyclopédie méthodique. Beaux-arts. Tome 1 / dédiés et présentés a monsieur Vidaud de la Tour, conseiller d'État, et directeur de la Librairie. Tome premier [-deuxième]. Paris: Panckoucke, 1788–1791.: «Académie, (subst. fém.) Ce qu’on appelle en langage d’Artiste, une académie, est l’imitation d’un modèle vivant dessiné, peint, ou modelé. Cette imitation a pour objet d’étudier particulièrement les formes & l’ensemble du corps humain, de s’exercer à ces études, ou de se préparer à quelque ouvrage projetté. On dit dessiner, peindre, modeler une académie Dostupné z WWW: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82596b/f139.image>.

text: Andrew Jan Hauner

foto: Veronika Nehasilová a Teodor Sprock

Žádné komentáře: